Vilken dag är det surströmmingspremiär 2018?

Kort svar: Traditionellt har surströmmingspremiären i Sverige varit den  tredje torsdagen i augusti. Numer finns det dock inget i lag fastställt datum för surströmmingspremiären, men många tillverkare försöker hålla fast vi den tredje torsdagen i augusti som premiärdatum. År 2018 blir det torsdag 16 augusti.

Surströmming med mandelpotatis och smör är en klassisk svensk mattradition. Liksom med kräftor så är surströmmingspremiären fast rotad i augusti, även om det inte längre finns några exakta regler för när surströmming får börja säljas. Fram till 1998 fanns dock regler för surströmmingenspremiären. Så här står det i Livsmedelsverkets kungörelse om fiskvaror (SLV FS 1979:6):

surströmming får i detaljhandeln saluhållas tidigast den tredje torsdagen i augusti månad det år då strömmingen blivit beredd

Anledningen till att Livsmedelsverket bestämde ett datum var:

en gammal praktisk regel som kommit till för att förhindra att dåligt jäst och omogen fisk går till försäljning.

År 1998 valde dock Livsmedelsverket att upphäva den gamla kungörelsen. Statsinspektör Hans Brådenmark förklarar:

Det finns inget livsmedelshygieniskt motiv för en sådan bestämmelse. Strömmingen blir lekmogen vid olika tider längs Norrlandskusten, och inläggningen blir därför klar vid olika tider

Dock försöker de allra flesta producenter hålla på datumet – tredje torsdagen i augusti – även om tidigare års inläggningar kan säljas före detta datum.

Skriven av Mattias Axelsson (2008-08-12, uppdaterad 2018-01-06)

Källor:

Snell-Lumio, Christina (2005) Surströmmingens historia och tradition i Norrbotten

Strid om premiärdatum för surströmming” Aftonbladet 1998-08-20

Annonser

Hur länge har vi ätit kräftor i Sverige?

Kort svar: Förmodligen har det ätits kräftor i Sverige sedan medeltiden, fast då bara inom överklassen. Kräftans genombrott i de bred folklagren kom i slutet av 1800-talet.

I augusti månad konsumeras det stor mängder kräftor i Sverige. Tidningarna är fyllda med smaktest och recept. Kräftskivan är tillsammans med midsommar förmodligen den svenskaste av traditioner. Men hur länge har vi ätit kräftor i Sverige egentligen?

Förmodligen kom kräftan som maträtt till Sverige från kontinenten någon gång under medeltiden. Så här skriver Nordiska Muséet:

Liksom många andra festseder togs det upp av de högre stånden. Första gången kräftor nämns i svensk gastronomi är dock i ett brev från Erik XIV till fogden på Nyköpingshus daterat 1562, där kungen befaller att man ska skaffa fram så många kräftor som möjligt inför hans syster Annas bröllop.

Dock fanns en stor skepsis mot kräftor hos vanligt folk ända in på 1700-talet. Kräftor ansågs vara ”osund föda” och Carl von Linné avrådde folk från att äta dessa ”insekter”. Det var främst i de högre klasserna som kräftorna förekom i matlagningen och då oftast som ingrediens i olika rätter – t.ex. kräftkorv, kräftbullar och kräftkaka. Och om de åts hela så kokades de i vin, vatten, salt och vinäger och åts varma. Så här skriver Swahn om synen på kräftor:

Kräftor, liksom svamp, räknades ”för herrskap”, inte för vanligt folk. Motviljan späddes på av Bibelns gammaltestamentliga förbud att äta ”djur som många fötter hava”. Men värre var att kräftorna sågs som asätare som livnärde sig på drunknades lik.

Kräftans genombrott i de bred folklagren lät vänta på sig till slutet av 1800-talet. Så här skriver författarna till boken Allt om Kräftor:

Det riktiga uppsvinget för kräftan kom i och med rationaliseringen inom jordbruket /…/ vilket ledde till att en hel del människor plötsligt stod utan gård och arbete. Några av dem började fiska på heltid. En bra marknad fanns i de växande städernas befolkningar.

Kräftfisket ökade markant under senare hälften av 1800-talet till följd av den ökade efterfrågan. Detta ledde i sin tur till stor oro från myndigheternas sida att kräftorna skulle försvinna p.g.a. det ökade fisket. Därför infördes succesivt regleringar av när kräftfisket fick starta – i början av augusti var den tid på året som gällde.

Så egentligen är det bara i dryga hundra år som kräftor ätits i någon större utsträckning i Sverige. Och att det är just i början av augusti som de äts beror på myndighetsbeslut.

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-08-09, uppdateras 2013-05-27)

Källor:

Andersson, Kjell-Åke (2003) Allt om kräftor – och lite dill… Hansson & Lundvall Förlag.

Swahn, Jan-Öyvind ”Kräftpremiär” (2011-08-05) i Populär Historia

Kräftpremiären” på Nordiska Museet

När är det kräftpremiär 2008?

Vilken dag kräftpremiären infaller 2008 beror på i vilken utsträckning du håller på traditionerna och i så fall vilka traditioner du håller på.

Bakgrunden till kräftpremiären som företeelse är att den svenska kräftan under senare delen av 1800-talet var på väg att försvinna pga att alltför många kräftor fångades.

Därför utarbetade Sveriges förste fiskeriintendent – Hjalmar Widegren – ett lagförslag som 1878 blev Fiskestadgan för Hjälmaren vars nionde paragraf löd:

Kräftor må icke fångas under Juni och Juli månader.

Därefter utvidgades förbudet att gälla alla Sveriges sjöar och tidsperioden då kräftfiske inte var tillåtet utsträcktes att gälla mellan 1 november och 7 augusti klockan 17.00. Eftersom premiären för kräftfisket var 7 augusti blev traditionen att hålla kräftskiva förlagd till nästa dag – 8 augusti. Så här berättar Gertie Karlsson i artikeln ”Den vilda jakten på kräftan” om hur kräftfisket gick till på 50-talet.

– Jag minns att jag var så upphetsad att jag bara skrek. Det var nästan mer spännande än julafton. Allt hände på den dagen, berättar hon.
– Det var navelsträngen till sommaren som klipptes av. Den sista stora festen. Sedan var sommaren och allt det roliga slut.
/../
»Klara, färdiga, gå!« Exakt klockan 17 skulle burarna och håvarna i. Alla stod uppradade längs åkanten och bevakade varandra så ingen tjuvstartade.

Tidpunkten för kräftfiskets början ändrades i början av åttiotalet. I Fiskeriförordningen (1982:126) står om kräftfisket följande att läsa:

Fiske efter /../ kräfta är förbjudet under följande tider (fredningstider): från och med den 1 januari till klockan 17 den första onsdagen i augusti.

Räknar man utifrån Fiskeriförodningen (som för övrigt upphävdes 1994) skulle kräftpremiären i år (2008) vara 7 augusti (eftersom det är dagen efter första onsdagen i augusti.)

Ytterligare ett datum som brukar förekomma i diskussionen är andra onsdagen i augusti. Visserligen finns det lokala bestämmelser om när kräftpremiären skall vara, men jag har inte funnit några säkra källor kring detta sista datum.

Det finns de som hävdar 8 augusti liksom de som hävdar första respektive andra onsdagen i augusti som kräftpremiärsdatum. I dag finns det inga allmänna regler för kräftfiske i Sverige även om det i vissa sjöar (ex. Vättern och Långsjön) fortfarande finns startdatum. Dessutom importeras 2.500 ton kräftor till Sverige varje år. Så därför går det inte att med bestämdhet avgöra vilket datum kräftpremiären inträffar 2008 – antingen 7augusti, 8 augusti eller 14 augusti.

Läs även andra bloggare om , , , , , ,

Källa: Allt om kräftor – och lite dill… av Kjell-Åke Andersson m.fl.