Varför är våffeldagen 25 mars?

Kort svar: Att våffeldagen infaller 25 mars beror dels på att den 25 mars kallats våffeldagen efter ett slarvigt uttal av vårfrudagen (Jungfru Marie bebådelsedag) och dels på att det fanns riklig tillgång på ägg eftersom det ofta var fasta dem 25 mars.

Att våffeldagen kommit att infalla den 25 mars förklaras ofta med att det är den folkliga benämningen på Jungfru Marie bebådelsedag – vårfrudagen – som slarvigt uttalat kommit att bli våffeldagen.

Jan-Öyvind Swahn förklarar:

Vårfrudagen förvanskades i många mellansvenska dialekter till Vafferdagen, ty i de delar av Sverige där man använde s.k. tjocka l och r var det lätt att glida över från Vafferdagen till Vaffeldagen, och vaffel var en äldre form av ordet våffla och därmed var en bestående matassociation bildad.

Men det är såklart inte enbart det slarviga uttalet av vårfrudagen som ligger bakom det myckna våffelätandet just 25 mars. Förmodligen finns det en rent praktisk förklaring – nämligen den goda tillgången på ägg.

778837_72603118
Foto: Johanna Ljungblom

Trots att jungfru Marie bebådelsedag infaller 25 mars har den ingenting med påskfirandet att göra. Att bebådelsedagen infaller 25 mars har istället med att det är nio månader före firandet av Jesus födelse och att det är i anslutning till vårdagjämningen.

De allra flesta år infaller bebådelsedagen under den kristna fasteperioden på fyrtio dagar före påsk. Då bebådelsedagen inföll under fastan bröt man tillfälligt förbudet att äta ägg och den goda tillgången på ägg (som en konsekvens av hönornas värpning och att ingen åt äggen) gjorde att man kunde festa till det och göra våffelsmet med ägg, vilket var den festligare varianten:

Slå tree Egg sönder uthi een skål/ och strö theruppå 1/4 Marker stött Sucker/ rör tilsamman och lägg ther til 1/4 Marker grant Hwetemiöl/ tillijka med 2. Lodh smält Smör/ som är färskt och osaltat/ slå thet ihop medh een skiedh eller wijsp/ och om blandningen tyckes wara för tunn/ så kasta ännu uthi henne någhot Sucker och lijtet Miöl at hon blifwer tiock.

Skrivet av Mattias Axelsson (2009-03-25, uppdaterad 2013-02-23)

Källor: Swahn, Jan-Öyvind (2007) Svenska traditioner Bromma:ordalaget

Annonser

Vilket datum är våffeldagen 2009?

Kort svar: Våffeldagen 2009 är 25 mars.

Våffeldagen infaller (nästan alltid) under stilla veckan eller under fasteperioden som pågår 46 dagar innan påsk. Eftersom påskens datum är rörligt så är det många som tror att våffeldagens datum också är rörligt, men så är inte fallet.

Våffeldagen har fått sitt namn av ett slarvigt uttal av vårfrudagen, alltså Jungfru Marie bebådelsedag. Säger du vårfrudagen snabbt blir det lätt våfferdagen och i de delar av landet där man talar med tjocka r och l är det lätt att glida över i våffeldagen.

Jungfru Marie bebådelsedag är alltid 25 mars (nio månader före firandet av Jesus födelse – 25 december). Enligt traditionen var det då som jungfru Maria fick veta att hon var havande med Jesus. Att man valde just 25 mars har samband med att våren börjar och då tedde det sig logiskt att fira tillblivelsen av Jesus just denna dag  eftersom vi går mot ljusare tider (jmfr Jesus som “världens ljus“)

Sedan 1953 är 25 mars inte längre någon röd dag i den svenska almanackan. Istället är det den söndag som infaller närmast 25 mars (i år – 2009 – 22 mars) som bör namnet Jungfru Marie bebådelsedag. Den 25 mars bär istället namnet Marie bebådelsedag och det är då man enligt traditionen skall äta våfflor.

Läs även andra bloggare om , , ,

När är påsken 2009?

Kort svar: Påskdagen 2009 är 12 april.

För den som vill göra det enkelt för sig är det bara att titta i en almanacka och där konstatera att påskdagen 2009 infaller söndagen 12 april. För den som vill räkna ut när påsken är då blir det svårare.

Att räkna ut när påsken infaller ett visst år är en mycket komplicerad uträkning. En vanlig (men tyvärr felaktig) minnesregel är att ”påskdagen är den söndag som följer närmast efter den första fullmånen efter vårdagjämningen”. De allra flesta år stämmer regeln, men eftersom regeln inte är korrekt är det vissa år som den inte stämmer.

Den korrekta definitionen av påskens plats i almanackan är att påskdagen är den söndag som infaller närmast efter den ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars. Den ecklesiastiska (också kallad den metonska) fullmånen är inte samma sak som den astronomiska fullmånen, utan en fullmåne som räknas fram via tabeller och formler. Inte heller är det den astronomiska vårdagjämningen (som kan infalla på olika datum) som ligger till grund för påskens datum, utan den 21 mars oavsett om det är vårdagjämningens dag eller inte.

Anledningen till att den kristna kyrkan valde just den här metoden att bestämma datumet för påsken grundar sig i en vilja att det judiska påskfirandet och det kristna inte skulle hamna på samma dag.

Läs även andra bloggare om , , , ,