När är Kristi himmelsfärd 2009?

Kort svar: Kristi himmelsfärdsdagen 2009 infaller 21 maj.

Kristi himmelsfärd är en populär helgdag eftersom den alltid infaller på en torsdag. Den efterföljande fredagen används inte sällan som en klämdag och på så vis får man fyra dagars samlad ledighet.

Vid flera tillfällen har politiker försökt avskaffa Kristi himmelfärd som helgdag. Nils-Arvid Bringéus skriver:

Vid riksdagen 1815 yrkade man också på att Kristi himmelsfärdsdag skull indragas, och senare under 1800-talet framfördes upprepade förslag att förlägga den till en söndag. Senast 1968 föreslog 1963 års arbetstidskommitté att flytta Kristi himmelsfärdsdagen till påföljande lördag.

Eftersom Kristi himmelsfärdsdag är knuten till den kristna påsken infaller den inte på samma datum från år till år utan 39 dagar efter påskdagen. Och i år (2009) blir det 21 maj.

Källa: Årets festdagar av Nils-Arvid Bringéus.

Läs även andra bloggare om , , , , , ,

Annonser

Varför är Kristi himmelsfärdsdagen alltid på en torsdag?

Kort svar: Kristi himmelsfärdsdagen infaller alltid på en torsdag eftersom det är fyrtio dagar efter påsk. Påskdagen räknas som dag ett och är alltid på en söndag.

Enligt Apostlagärningarna 1 gick Jesus runt på jorden i fyrtio dagar efter att han uppstått:

Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. …/

När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

Eftersom Jesus visade sig för sina lärjungar under fyrtio dagar räknar man påskdagen som den första dagen och därmed kommer firandet av själva himmelsfärden att inträffa 39 dagar efter påskdagen.

Fullskärmsinfångning 2014-04-17 011319

påskdagen alltid är på en söndag innebär det att Kristi himmelsfärdsdag alltid kommer att vara på en torsdag – eftersom 39 dagar efter söndagen kommer en torsdag. Och eftersom Kristi himmelsfärdsdagen dessutom är en röd dag blir fredagen ofta en klämdag.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion och historia. (2009-02-14)