Varför infaller midsommarafton 2010 så sent?

Kort svar: Midsommarafton 2010 infaller den 25 juni. Eftersom midsommarafton sedan 1952 alltid infaller på en fredag kan datumet variera mellan 19 och 25 juni.

Sommarsolståndet (20 eller 21 juni) har med största säkerhets firats sedan urminnes tider. Vi vet att folk långt tillbaka i tiden kunnat mäta solens bana på himlavalvet och kunnat – med någorlunda säkerhet – fastställa när sommarsolståndet inträffat.

Dock går det inte att dra direkta paralleller mellan förkristet sommarsolståndsfirande och dagens midsommarfirande. Som Mai Fossenius skriver:

Att någon gammal hednisk fest skulle ligga till grund för midsommarfirandet förefaller ej troligt, men däremot har tidpunkten säkerligten även i vårt land redan på ett primitivt stadium, observerats i egenskap av solståndstid.

Det som är gemensamt är i så fall tidpunkten, även om midsommar i Sverige inte alls måste infalla vid sommarsolståndet.

Före 1953 var midsommardagen alltid den 24 juni – Johannes Döparens dag. Att Johannes Döparens födelse firas 24 juni alltsåsex månader före jul (Jesus födelsedag) eftersom Johannes mamma (Elisabeth) var i ”sjätte månaden” (Luk 1:26) när ängeln Gabriel kom till Maria och berättade att hon vara havande – således bör Johannes vara sex månader äldre än Jesus.

Riksdagen 1952 valde dock att göra en rad reformer gällande svenska helgdagar. Marie bebådelsedag, midsommardagen och allhelgonadagen berördes. Midsommardagen flyttades från en fast dag (24 juni) till att alltid infalla på en lördag, nämligen den lördag som är mellan 20 och 26 juni. Således kan midsommarafton infalla tidigast 19 juni och senast (som i år 2010) 25 juni.

Läs även andra bloggare om 

Annonser

Varför heter det majstång när midsommar firas i slutet av juni?

Kort svar: Ordet majstång har egentligen ingenting med månaden maj direkt att göra, utan kommer av verbet ”maja” som betyder ”att löva” eller ”att klä med gröna kvistar”. En majstång är alltså en stång klädd med gröna löv.

Verbet ”maja” betyder enligt Svenska Akademins ordbok att ”pryda (ngt) med gröna kvistar” och det är därför den stång de flesta svenskar dansar kring på midsommarafton ibland kallas majstång (även om midsommarstång nog är vanligare).

Så här skriver Ebbe Schön om ordet majstång:

Ordet majstång syftar inte i första hand på månaden maj utan har samband med ett plattyskt verb som betyder ”smycka med grönt”

Att det just är ett tyskt ord som är ursprunget till ordet ”majstång” hänger samman med att seden att klä stänger i grönt förmodligen kom till Sverige just från Tysklandvia tyska köpmän i slutet av medeltiden.

Midsommarstång 2006

Eftersom första maj i stora delar av Europa haft karaktären nyårsdag var det en dag till vilken många olika festligheter knöts. Mai Fossenius skriver:

Troligtvis har det gamla romerska bruket att dekorera med trädgrönt vid det nya årets början också anknutits till 1 maj i och med att dagen alltmer fick karaktär av ingress till ett nytt tidsavsnitt, och just i Västeuropa kunna vi räkna med speciellt traditionsbevarade förutsättningar efter Romarrikets fall.

När sedan tyska köpmän tog med sig seden att klä  stänger i grönt till Sverige var det troligtvis så att det svenska klimatet gjorde det svårt att hålla fast vid första maj som dag. Helt enkelt eftersom det i stora delar av Sverige är osäkert om det finns tillräckligt med gröna blad då.

Istället har seden att maja stänger knutits till en festdag då det garanterat finns gröna blad – midsommar (tidigare alltid 24 juni – numer fredag mellan 19 och 25 juni).

Skrivet av Mattias Axelsson (2010-06-23)

Källor:

Fossenius, Mai (1951) Majgren, majträd, majstång : en etnologisk-kulturhistorisk studie Lund:Gleerup

Ebbe Schön (1996) Svenska högtider Semic

Läs även andra bloggar om ,