Varför heter långfredagen ”Good friday” på engelska?

Kort svar: Att långfredagen på engelska heter Good friday finns det ingen enhetlig förklaring till. En del menar att det kommer av en äldre betydelse av ordet good (holy) andra menar att det är God’s friday som åsyftas.

Fredagen i stilla veckan heter på svenska långfredagen eftersom det var en lång och besvärlig dag för Jesus där han hängde på korset. Att långfredagen uppmärksammas inom kristendomen beror just på att det var den dagen som Jesus – enligt traditionen korsfästes och dog.

jesus-paa-korset

På engelska heter långfredagen ”Good friday” – ordagrant den den goda fredagen. En sådan direktöversättning sätter fingret på det märkliga med engelskans ord för långfredagen. Hur kan det vara en ”god fredag” när det handlar om Jesus lidande och död?

Enligt Catholic Encyclopedia är betydelsen av ordet Good friday oklar:

The origin of the term Good is not clear. Some say it is from ”God’s Friday” (Gottes Freitag); others maintain that it is from the German Gute Freitag, and not specially English.

Online Etymology Dictionary skriver å sin sida:

Good Friday late 13c., from good in M.E. sense of ”holy,”

Det finns helt enkelt ingen konsensus kring ursprunget till ordet Good friday. En del menar  alltså att ordet hänger samman med God och andra att ordet good förr betydde helig.

Ett argument emot den första förklaring skulle vara att  Online Etymology Dictionary om ordet God skriver:

Not related to good.

Gypsy Scholar har försökt reda ut bakgrunden till ordet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser

När är påsken 2011?

Kort svar: Påskdagen 2011 infaller den 24 april.

–> Vill du veta mer om påsken? Kolla in Högtider på Facebook <—

Årets påskfirande (2011) har vi gått och väntat på länge. Inte förrän i slutet på april närmar sig påskhelgen med fyra dagars (från långfredagen till och med annandag påsk)  sammanhållen ledighet. Påskaftonen 2011 är så sent som 23 april, vilket nästan är så sent som det alls kan vara.

Men varför är påsken på olika dagar olika år.

Till skillnad från t.ex. juldagen (25 december), valborgsmässoafton (30 april) eller nationaldagen (6 juni) infaller påskdagen på olika datum varje år. Att påsken kan infalla vilken söndag som helst mellan 22 mars och 25 april beror på att påskdagens datum bestäms av påskfullmånenPåskdagen infaller nämligen på den söndag som kommer närmast efter påskfullmånen. Men vad är då påskfullmånen och varför ska den bestämma när påsken ska vara?

Påskfullmånen kallas den ur tabeller framräknade månen som kommer närmast efter 20 mars. Att det inte är den astronomiska fullmånen som används beror på att fullmånen infaller vid en exakt tidpunkt och därmed på olika dagar i olika tidszoner. Hade den astronomiska fullmånen användas skulle alltså påskdagen vissa år hamnat på olika datum beroende på i vilken tidszon man befunnit sig.

Tabellerna som används bygger på Metons cykel där månens faser återkommer vid samma datum med 19 års intervall. En fullmåne den 21 januari 2000 betyder alltså att det är fullmåne även den 21 januari 2019. Vilket nummer (1-19) ett visst år får räknas ut genom att man delar året med 19 och adderar resten med 1 – s.k. Gyllental.

Här följer en tabell över alla påskfullmånar mellan år 326 och år 4099.

Vet man sedan påskfullmånens datum (2010 är det 30 mars) vet man att påskdagen är den söndag som följer närmast därefter – 2010 den 4 april.

Läs även andra bloggare om ,