När är Halloween 2011 i Sverige?

Kort svar: Ska du fira enligt amerikansk tradition är det 31 oktober som gäller. Dock kan du även fira aftonen före alla helgons dag (vilket i år är 4 november).

En av de vanligaste frågorna jag får till Högtidsbloggen i oktober är vilket datum Halloween ska firas. Problemet med att ge ett kort och rakt svar på frågan är att Halloween är en relativt sentida import från USA som delvis krockar med ett förvisso också sentida, dock något äldre bruk att fira Alla helgons dag i Sverige.

Ska man strikt följa det amerikanska firandet av Halloween så är det 31 oktober som gäller. Det är datumet som man i den anglosaxiska världen firar Halloween och det beror på att datumet är dagen före Allhelgonadagen i den västerländska kristenheten. Halloween kommer just av ordet All Hallows eve (dvs alla helgons afton – dagens före Allhelgonadagen).

Nu finns det också ett – inte så litet – förkristet inslag i Halloweenfirandet som kan spåras till Irland och firandet av övergången från sommarhalvåret till vinterhalvåret. Att dra direkta paralleller mellan nutida Halloweenfirande och förkristet firande på Irland går dock inte, mycket har hänt på vägen.

När Halloween kom till Sverige under 1990-talet blev det viss diskussion vilken dag man egentligen skulle fira det svenska Halloween. Problemet för svenska förhållande är nämligen att vi (till skillnad från övriga västerländska kristenheten) inte firar Allhelgona på Allhelgonadagen 1 november, utan har lagt till en egen dag Alla helgons dag (första lördagen i november). Problemet blir då att Alla helgons afton (alltså vårt Halloween) blir fredagen före lördagen som är Alla helgons dag. År 2011 är Alla helgons dag 5 november – alltså infaller Alla helgons afton 4 november.

Tidigare år har det förekommit diskussioner här på bloggen att vi i Sverige inte kan välja en egen dag att fira Halloween på utan måste följa det amerikanska. Problemet med att argumentera på det sättet är att vi redan valt att fira vissa högtidsdagar på datum som skiljer sig från ursprungsland. Jul firar vi ju i Sverieg den 24 december medan resten (så gott som) av världen firar 25 december. Midsommarafton infaller i Sverige alltid på en fredag (19-25 juni), medan den riktiga midsommarafton är 23 juni.

Källa: Mors dag och Halloween av Gillis Herlitz.

Annonser