När är Eid Al-Fitr 2012?

Kort svar: Eid Al-Fitr 2012 är 19 augusti men börjar firas på kvällen den 18 augusti eftersom det muslimska dygnet löper från solnedgång till solnedgång.

Om man vill ta reda på när en muslimsk högtid infaller är det viktigt att veta hur den kristna kalendern (som används i de flesta av världens länder) och den muslimska kalendern skiljer sig åt. Den kristna, gregorianska kalendern är en ren solkalender medan den muslimska är den månkalender.

Den gregorianska kalendern har använts sedan 1500-talet och utgår ifrån att ett år är lika med den tid det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen (drygt 365 dygn). Månaderna är sedan 30 eller 31 dygn (förutom februari) och har alltså inget med månens faser att göra.

Den muslimska kalendern däremot bygger på att en månad är lika lång som den tid det tar för månen att röra sig ett varv runt jorden (29,5 dygn). Ett muslimskt år är tolv månmånader – alltså 354 dagar.

Högtiden Eid Al-Fitr firas under de tre första dagarna av dagarna i den tionde månade – shawwal. Eftersom de muslimska månaderna inte är synkade med den greogorianska kalenderna (som ju är en solkalender) kommer datumet för Eid Al-Fitr hela tiden flytta sig i förhållande till denna.

Ytterligare en komplikation är att en muslimsk månad börjar först i och med den första soluppgången efter att den första nymånen siktats. Därför är det inte självklart exakt när Eid Al-Fitr börjar. Olika organisationer har dock tagit fram kriterier för detta t.ex. The Fiqh Council of North America och  European Council for Fatwa and Research. Så här skriver man om shawwal 2012 :

On Saturday, August 18 , sunset at Makkah is 6:49 p.m. and moonset is at 7:11 p.m. Moon is born 24 hours before sunset, while moonset is after sunset. Therefore, first day of Shawwal, i.e., Eid ul-Fitr is Sunday, August 19, insha’Allah.

Eid Al-Fitr 2012 påbörjas alltså söndagen den 19 augusti. Dock börjar man fira högtiden vid solnedgången dagen före – alltså på kvällen 18 augusti.

Annonser

När är det kräftpremiär 2012?

Kort svar: Något givet datum finns inte längre, men de flesta anser att kräftpremiären bör firas 8 augusti eller första onsdagen i augusti (som i år – 2012 – är 1 augusti).

Kräftor har vi ätit i Sverige sedan åtminstone senmedeltiden. Själva traditionen med kräftskivor i augusti är dock betydligt yngre, från tidigt 1900-tal finns de första beläggen.

Den stora konsumtionen av kräftor ledde till att strikta regler för kräftfiske infördes. 1878 började Fiskestadgan för Hjälmaren gälla och den nionde paragrafen löd:

Kräftor må icke fångas under Juni och Juli månader.

Senare utvidgades förbudet att gälla alla Sveriges sjöar och tidsperioden då kräftfiske inte var tillåtet utsträcktes att gälla mellan 1 november och 7 augusti klockan 17.00. Eftersom premiären för kräftfisket var 7 augusti blev traditionen att hålla kräftskiva förlagd till nästa dag – 8 augusti.

Tidpunkten för kräftfiskets början ändrades i början av åttiotalet. I Fiskeriförordningen (1982:126) står om kräftfisket följande att läsa:

Fiske efter /../ kräfta är förbjudet under följande tider (fredningstider): från och med den 1 januari till klockan 17 den första onsdagen i augusti.

Idag finns inga nationella regler för kräftfiske  i Sverige även om det i vissa sjöar (ex. Vättern och Långsjön) fortfarande finns startdatum. Dessutom importeras 2.500 ton kräftor till Sverige varje år. Så därför går det inte att med bestämdhet avgöra vilket datum som man bör hålla kräftpremiären.

Källor: Kräftskiva – Nordiska museet och Allt om kräftor – och lite dill… av Kjell-Åke Andersson m.fl.

Vem skrev ”kräftor kräva dessa drycker”?

Kort svar: Albert Engström

Under augusti månad hålls rader av kräftskivor i Sverige eftersom kräftpremiären (när man nu väljer att fira den) infaller. Till kräftorna dricks det också en hel del sprit. Man skulle kunna säga att ”kräftor kräva dessa drycker”.

Att vi inte fick ett totalförbud mot rusdrycker är det många som tackar citatets upphovsman Albert Engström för. Det var Engström som 1922 gjorde den berömde affischen med sig själv pekandes på ett glas utropandes just ”Kräftor kräva dessa drycker. Du måste avstå från kräftor om du icke röstar NEJ den 27 augusti”

Bakgrunden till affischen var den folkomröstning som hölls i Sverige 1922 om rusdrycksförbud. Den allt starkare nykterhetsrörelsen ville införa ett liknande system som införts i USA 1920 med ett totalförbud mot alkohol. Därför drev man igenom att en rådgivande folkomröstning skulle hållas i frågan.

Ja-sidan hade nykterhetsrörelsen i ryggen medan nej-sidan var betydligt mer oorganiserad. Dock hade man författaren och konstnären Albert Engström. Så här skriver Grafik Antikvariat om affischen:

Affischen är ett självporträtt, Engströms mästerliga drag var att utnyttja kräfttiden till den mest slagkraftigaste propagandaaffischen i den svenska affischkonsten har blivit klassisk. Arvodet för affischen var 150 kr vilket motsvarade 33 liter brännvin eller två veckolöner för en arbetare. Engström hade stor förkärlek till brända och destillerade drycker, ett umgänge som inte var oproblematiskt och periodvis behövde han vila upp sig.

Källor: Svenska kräva dessa drycker – Aftonbladet