Vilket år kom morsdagsfirandet till Sverige?

Kort svar: Första gången som det uppmanades till firande av mors dag i Sverige var år 1919.

Firandet av mors dag har, liksom exempelvis halloween och alla hjärtans dag, kommit till Sverige ifrån USA under 1900-talet. Initiativet till morsdagsfirandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis. Den 10 maj 1908 firades en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905). Dagen vann snabbt popularitet, så här skriver Herlitz:

Redan 1910 hade sedvänjan att fira mors dag den andra söndagen i maj vunnit betydande framsteg och firades i 45 delstater och i maj 1913 antogs en resolution i kongressen och senaten [sic] , i vilken man uppdrog åt presidenten att årligen anvisa andra söndagen i maj som mors dag.

Drygt tio år efter det första firandet i USA började mors dag uppmärksammas i Sverige. Det första belägget som jag har hittat är från januari 1918 i tidningen Rösträtt för kvinnor.

morsdag1918

Det dröjde dock till året efter – 1919 – som idén om firande av mors dag fick spridning i Sverige. Då skrev arton svenskar (bl.a. Cecilia Bååth-Holmberg) ett upprop som publicerades i tidningen På vakt, utgiven av Sveriges riksförbund för sedlig kultur.

Mer än någonsin behöfva vi samlas omkring något gemensamt något som värmer alla och lyser för alla. Ett lifsvärde finns som, i alltings växling står fast och orubbadt samt bevarar utan förminskning och nötning sin makt och skönhet: vår moders vård och kärlek. /../ Må hon som eljest sträfvar för de sina och hvars omsorger aldrig tröttna; den dagen må hon känna sig särskildt omsluten af barnens kärlek och tacksamhet, hedras och hyllas med blommor och sång och de små festämnen, ett hem kan bjuda

De undertecknade föreslog sista söndagen i maj som svensk mors dag och på den dagen har den firats sedan dess. Året efter – 1920 – publicerades en liten skrift med anvisningar till firandet av mors dag.

Gillis Herlitz har i boken Mors dag och Halloween studerat spridningen av mors dag i Sverige och konstaterar att redan 1919 fanns dikter eller notiser om mors dag i de flesta av de större svenska tidningarna. Vid 30-talets början hade även annonseringen från olika butiker för mors dag kommit igång, t.ex. fanns i Uppsala Nya Tidning 23 annonser för mors dag 1930.

Dock har mors dag inte fått ”den betydelse för familj eller individ som stämningsskapare eller bemärkelsedag som till exempel jul eller påsk har” (Herlitz, s. 81).

Skrivet av: Mattias Axelsson (2013-05-26)

Källor: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

Annonser

One thought on “Vilket år kom morsdagsfirandet till Sverige?

  1. Pingback: Morsdag och dans! | livetssidor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s