När infaller Jom Kippur i Sverige 2018?

Kort svar: Jom Kippur (eller Yom Kippur) 2017 börjar vid solnedgången den 18 september och håller på till nästföljande kväll.

Det judiska högtidsåret är fyllt av högtider och fester, de flesta till minne av olika händelser från det judiska folkets historia. Som viktigaste högtid för religiösa judar brukar Jom Kippur (Yom Kippur med mer engelsk stavning) nämnas. Jom Kippur kallas också försoningsdagen och infaller tio dagar efter nyårsdagen (Rosh Hashana).


”Judar som ber i synagogan på Yom Kippur” målning från 1878 av Maurycy Gottlieb

Eftersom den judiska kalendern (likt den muslimska) skiljer sig från den kristna gregorianska som används i stora delar av världen så flyttas de judiska högtiderna varje år. Den judiska kalenderns år består av 354 dagar (12 månader med 29 eller 30 dagar i varje månad). För att anpassa kalendern till det astronomiska året (jordens rörelse runt solen som snittar på ungefär 365 dagar och sex timmar) stoppas en skottmånad in med viss regelbundenhet (sju skottmånader under en tidsperiod om nitton år).

Jom Kippur infaller den tionde dagen i den första judiska månaden Tishrei. Eftersom det judiska året börjar den 21 september så kommer Jom Kippur 2015 att börja på kvällen den 18 september (ett judiskt dygn börjar vid solnedgången).

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2016-10-20, uppdaterad 2018-01-04)

 

 

Annonser